Beszámoló a Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság (MART) IV. Kongresszusáról
Harkányfürdő, 2003 május 16-17.

A Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság (MART) IV. Kongresszusának megrendezésére a PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája kapta a megtisztelő felkérést. A MART elsősorban az asszisztált reprodukcióval ("lombik bébi") foglalkozó hazai centrumok orvosait, biológusait, andrológusait tömörítő szervezet, de tagjai között a meddőség kezelésével foglalkozó szakemberek tágabb köre is jelen van. Az asszisztált reproduktív technikák a hazai gyakorlatban rendkívül sokat fejlődtek az első hazai lombik-bébi 1988-ban történt világra jöttét követően. Ezt a jelentős fejlődést, az eredmények világszínvonalra emelkedését tükrözték a MART Kongresszuson elhangzott felkért referátumok, bejelentett előadások és poszterek.

A Kongresszus megnyitóján a mintegy 140 regisztrált résztvevőt Dr Toller László Pécs város polgármestere, Prof. Dr. Kosztolányi György az ETT Human Reprodukciós Bizottság elnöke, Prof. Dr. Borsos Antal a MART elnöke és Prof. Dr. Szabó István a Magyar Nőorvos Társaság elnöke és egyben a Kongresszus elnöke üdvözölték. Ezt követően a kongresszus főtémáinak megfelelően hangzottak el a referátumok és bejelentett előadások. A kongresszus nyolc fő témája a következő volt:

1. Az asszisztált reproduktív technikák és a fejlődési rendellenességek
2. Ovulatio indukciós protokollok
3. Újabb lehetőségek az asszisztált reprodukció eredményességének javítására (mikromanipulációs technikák, cryopreservatio, asszisztált hatching, blastocyta transfer)
4. Az asszisztált reprodukció andrológiai vonatkozásai
5. Endometriosis és infertilitas
6. Mikrosebészet - IVF
7. Az IVF jogi kérdései, a magyarországi helyzetkép
8. Egyéb, az asszisztált reprodukcióval összefüggő témák

A felkért referátumokat a szakma elismert hazai képviselői tartották, akik egyben az asszisztált reprodukcióval foglalkozó hazai centrumok vezetői, munkatársai. A kongresszus magas szakmai színvonalát a meghívott neves külföldi előadók előadásai tovább növelték. Igy többek között előadást tartott Prof. Dr. Wolfgang Urdl, a Gráci Szülészeti Klinika igazgatója, Dr. Marc Stalmans az Organon hollandia központjából és Dr. Christer Siversand a Vitrolife cég tápoldatok kifejlesztése terén elért eredményeiről. A hazai állami illetve magán intézetekből elhangzott előadások alapján nyilvánvaló, hogy az asszisztált reprodukciós technikák biztonságosan alkalmazható módszerek a meddő házaspárok egyéb módon nem kezelhető csoportjában, és az eredmények is elérik a nemzetközi színvonalat a 25% körüli kiviselt terhességi aránnyal (take home baby rate). A hazai intézetek az asszisztált reprodukciós technikák újabb módszereit (cryopreservatio, mikromanipulációs technikák, asszisztált hatching, blastocyta transfer) is bevezették és sikerrel alkalmazzák.

A kongresszuson sor került a MART közgyűlésére is, melyen a társaság eddigi működéséről hangzott el beszámoló, valamint új vezetőség megválasztására is sor került. A társaság elnöke Dr. Koncz János a Budai Meddőségi Központ vezetője lett. A vezetőség tagjai: alapító elnök Prof. Dr. Papp Zoltán, alelnök Dr. Urbancsek János, főtitkár Dr. Dévai István, tagok Prof. Dr. Borsos Antal, Dr. Forgács Vince, Kanyó Katalin, Dr. Mánfai Zoltán, Prof. Dr. Papp György, Prof. Dr. Siklósi György, Prof. Dr. Szabó István, Dr. Török Attila, az ellenőrző bizottság tagjai Dr. Corradi György és Dr. Szilágyi András. A közgyűlésen felmerült a MART és a magán asszisztált reprodukciós intézeteket képviselő társaság egyesülésének igénye is, melyről a későbbiekben folynak majd egyeztető tárgyalások.

A kongresszus helyszíne a harkányi Agro Hotel és Gyógycentrum volt, ahol a tudományos és társasági programok egy helyen kerülhettek megszervezésre, így a résztvevők közötti kapcsolat folyamatos volt. Az esti bankett fürdési lehetőséggel kombinálva sikeresen szolgálta a szakmai, baráti kapcsolatok elmélyítését. A sikeres, a két évvel ezelőtti MART Kongresszus részvételi számát megduplázó rendezvényünk megalapozta a hazai asszisztált reprodukciós beavatkozások és eredmények további lendületes fejlődését.


Prof. Dr. Szabó István
a Kongresszus elnöke
Dr. Szilágyi András
a Szervező Bizottság elnöke