Tisztelt Kollégák!

Az elmúlt évtizedben évente kb. 1.700 lombikbébi született, amely az összes magyarországi élve születésnek a 2 %-át jelenti. Ez a tekintélyes szám évi kb. 6.000 IVF kezelési ciklusnak köszönhető.

Most úgy tűnik, hogy az IVF ciklusok száma jelentősen megemelkedhet, ez pedig tovább fokozza az eljárás jelentőségét a páciensek és a szakma számára.

A Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság /MART/ több, mint húsz éve jött létre.
A társaság célja az, hogy az IVF-el kapcsolatos szakmai és tudományos problémák megbeszéléséhez fórumot teremtsen. A MART a kezdetekben szűk körű szakmai társaság volt, amely a 90-s években működő IVF munkacsoportokat foglalta magába.  Az évek folyamán a társaság kibővült, mert az asszisztált reprodukció iránt érdeklődő, a fertilitás endoszkópiájával foglalkozó nőgyógyász kollégák is csatlakoztak hozzá.

A Társaság hat tudományos nemzeti kongresszust és egy nagygyűlést tartott idáig.

A MART tagja az IFFS-nek és a MOTESZ-nek.

Az elmúlt évek fejlődését a következők fémjelezték:

  • törekvés a többes terhességek arányának csökkentésére a dual vagy singleET alkalmazásával
  • elterjedt avitrifikáció
  • az embriók minőségének megállapítására jöttek létre olyan non-invazív vizsgálatok, mint a Metabolomics kimutatása a tenyésztő folyadékból. Elterjedt a Time-lapse rendszer az embrió fejlődésmonitorizálására. A Polscope lehetőséget jelentett az osztódási orsó és zonapellucidareal-time megfigyelésére.
  • az embriók genetikai jellemzőinek vizsgálatára elkezdődtek az embrió biopsziával járó, invazív vizsgálatok /PGD és kísérleti jelleggel: PGS/
  • a spermiumok ICSI előtti szelekciójára, bevezetésre került: a PICSI vagy IMSI módszer alkalmazása - a fertilizáció esélyeinek javítására
  • a fokozott IR és annak kezelése mindennapos gyakorlat lett
  • egyre több immunológiai és haematológiai paraméter vizsgálata szükséges a sorozatosan sikertelen IVF-ET hátterének tisztázására
  • megvalósult a petesejt fagyasztása
  • a modern endoszkópiás eljárásoknak egyre fontosabb szerepe van az infertilitás diagnosztikájában és terápiájában

Újabban fokozott nehézséget jelent a 40 év fölötti női korosztály közel 23%-s részaránya az IVF ciklusokban, amely jelentősen rontja az eljárás sikerességét.

Ezen témák megismerésére és megvitatására kiváló alkalmat nyújt a MART VII. Kongresszusa.

A MART fontosnak tartja a különböző meddőséggel foglalkozó munkacsoportok, szakemberek tevékenységét koordinálását és a szakma érdekképviseletét a különböző fórumokon és további részvételét a szakmai irányelvek kialakításában.

Dr. Konc János
a MART elnöke
Budapest, 2015. február 16.


Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság VII. Nemzeti Kongresszusának fővédnöke lehetek. Az asszisztált reprodukció szakmánk egyik legrohamosabban fejlődő területe, mely eredményességével hazánk negatív demográfiai mutatóinak pozitív irányú elmozdításában is komoly szerephez juthat. A korábbi rendezvények igen magas szakmai színvonala, valamint a találkozó helyszínéül szolgáló pompás új konferencia-központ és szálloda előre vetíti a sikert, melyhez természetesen elengedhetetlen az a gazdag tudományos program, amely a társaság minél több tagját inspirálja részvételre kongresszusunkon.

Remélem, hogy a változatos szakmai programok között mindenki megtalálja az őt legjobban érdeklő témaköröket, a rendezvény során alkalma lesz megismerni a cégek legújabb termékeit, s megoszthatja tapasztalatait régi- és új barátaival, ismerőseivel.

Bízunk abban, hogy a kellemes klímájú tavasz Sümeg karakteres szépségével és a Balaton közelségével a szakmai gyarapodás mellett kitűnő lehetőséget teremt a társasági programok keretében szervezett kulturális élmények elmélyítésére és az aktív kikapcsolódásra is. 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Bódis József
a Magyar Nőorvos Társaság elnöke


MART tudományos rendezvények

1994.    MART I. Nemzeti Kongresszus, Budapest
1998.    MART II. Nemzeti Kongresszusa, Debrecen
2001.    MART III. Nemzeti Kongresszusa, Visegrád
2003.    MART IV. Nemzeti Kongresszusa, Harkány
2005.    MART V.. Nemzeti Kongresszusa, Visegrád
2006.    MART és PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Nagygyűlése, Harkány
2009.    MART VI. Nemzeti Kongresszusa, Harkány

Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság Vezetősége

Elnök:                       
Dr. Konc János           

Titkár:                       
Dr. Kanyó Katalin

Alelnök:                   
Dr. Dévai István
Dr. Forgács Vince

Vezetőségi tagok:  
Dr. Lintner Ferenc
Dr. Mánfai Zoltán
Prof. Dr. Pajor Attila
Prof. Dr. Szabó István
Dr. Szendei György†
Dr. Török Attila

Ellenőrző Bizottság:     
Prof. Dr. Szilágyi András
Dr. Hardonyi András
Dr. Péter Miklós

 

Előzetes program