Köszöntő

Kedves Barátaim, Kedves Kollégák!

A 11 éves Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság V. Nemzeti Kongresszusa alkalmából szeretettel üdvözlöm Önöket.
1994-ben a működő IVF központok hozták létre ezt a társaságot, hogy egységes szakmai és etikai irányelvek alapján küzdjük le azt a másfél évtizedes elmaradottságot, melynek részesei voltunk.
A következő évtized óriási minőségi és mennyiségi robbanással járt az IVF területén. Kezdetben a tradicionális In Vitro Fertilizációval főleg a női eredetű meddőséget tudtuk gyógyítani, 1996-tól az ICSI módszer hazai elterjedésével a férfi eredetű meddőségben szenvedő párok sorsa is megoldódott. Ez az új indikációs terület az IVF-ICSI-re vágyó párok számának hirtelen megduplázódásával járt. Új generációs recombináns hormonkészítmények megjelenésével, a GnRH agonisták és antagonisták kiterjedt alkalmazásával, az új típusú táptalaj rendszerek elérhetőségével és az egyre nagyobb gyakorlat megszerzésével, a gombamód növekvő IVF központok egyre sikeresebben és hatékonyabban tudtak dolgozni. Az évi pár száz IVF ciklusból 10 év alatt évi közel 6000 embrió transzferrel befejeződött kezelés jött létre. Ez már 2003-ban 1385 élve születést jelentett, amely a hazai összes élve születés 1,6%-a. Az országos 25%-s "take home baby" arány jobb lett az európai országok átlagánál.
Társaságunk 2003-ban 130 fő, 2005-ben a tagsági díjak és kongresszusi részvétel alapján 190. Egy éve teljes jogú tagjaivá váltunk a MOTESZ-nak, így szavazati joggal vehetünk a szakmai, tudománypolitikai kérdések eldöntésében.
Az elmúlt időszakban a Magyar Nőorvos Társaság Elnökével szoros kapcsolatban voltunk és véleményt nyilvánítottunk gyógyszer finanszírozási és a szakmai, kezelési protokollokat érintő kérdésekben.
A szakmát sújtó degressziós rendelet alól való mentesítés ügyében, több, mint egy éve intenzív kampányt folytatunk, mind az OÉP-nél, mind a minisztériumban, mind különböző társadalmi fórumokon, mert az a véleményünk, hogy ez a rendelet az IVF további fejlődésének, elterjedésének egyik fontos akadályozója.
Az utóbbi pár év számomra legfontosabb feladata, hogy feloldjuk az IVF központok mesterséges izolációját a meddőség iránt érdeklődő és azzal foglalkozó szakemberek irányában. A speciális, gyors hazai fejlődés az IVF-ben kizárta, sőt gyakran ellenérdekeltté tette a nőgyógyász kollégákat az infertilitás progresszív ellátásában. Az OVI Klub rendezvény sorozata hatására, az egyénileg végezett stimulációs, inszeminációs továbbképzéseket követően az országban hat helyen, állami intézetekben, megyei, városi kórházakban kezdtek el kontrollált ovárium stimulációt és homológ inszeminációt végezni, méghozzá szakmailag kiváló szinten és jó eredménnyel.
Az infertilitás kivizsgálásában, kezelésében az endoszkópia ma már elengedhetetlen, szerepe felbecsülhetetlen, éppen ezért a kongresszus külön szekciója foglalkozik ezzel a témával.
Az endoszkópia és a meddőségi kivizsgálás, sőt a stimulációs és inszeminációs kezelés nem kevesek privilégiuma, hanem az egész nőgyógyász szakma együttes feladata kell, hogy legyen. Éppen ezért nagy öröm számomra, hogy nem csak az IVF központok tagjai, hanem az infertilitás témájában elkötelezett szakemberek egyre nagyobb száma vesz részt aktívan a kongresszus és a társaságunk tudományos életében.
Ezen nyitás és a jövendő konszenzus szellemében szerveztem meg társaságunk V. Kongresszusát, remélem pár hasznos gondolat mindenkit megérint, kérem érezzék jól magukat mind az előadásokon, mind a társasági eseményeken.

  Dr. Konc János
Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság Elnöke
MART V. Nemzeti Kongresszusának Szervezője